FAQ2020-04-17T21:35:53+02:00

FAQ

Czy moje dane osobowe są chronione?2020-01-28T00:58:44+01:00
Sposób w jaki chronimy Państwa dane osobowe został opisany pod adresem Polityka Prywatności
Czy towary złożone w jednym zamówieniu mogą zostać wysłane pod dwa różne adresy?2020-01-28T00:57:55+01:00
Nie ma możliwości wskazania dwóch adresów dostawy do jednego zamówienia. Prosimy o złożenie oddzielnych zamówień.
Co zrobić w przypadku gdy kurier dostarczy uszkodzoną paczkę?2020-01-28T00:57:35+01:00
Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej DPD zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia przesyłki.
Wysyłka za granicę2020-01-28T00:57:14+01:00
Zamówienia realizowane są również z dostawą do wybranych państw za granicę: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, , Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina, Bułgaria, Finlandia, Lichtenstein, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.
Odstąpienie od umowy2020-01-28T00:55:01+01:00

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub pod linkiem „Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@grupacbd.com. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: GRUPA CBD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sułkowicka 2/4/6, 00-746 Warszawa . Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.

Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

Zwracane Towary należy odesłać na adres: GRUPA CBD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sułkowicka 2/4/6, 00-746 Warszawa

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

CANNAVITIS  dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcję z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać znacznego zużycia.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Czas realizacji2020-01-28T00:54:28+01:00
Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony w dniach roboczych, potrzebny do skompletowania towarów przez pracowników cannavitis.com, wynikających z zamówienia, w zależności od dostępności produktów oraz czas dostarczenia towaru do Państwa przez wybranego przewoźnika.

Zamówienie składające się z kilku produktów zostanie wysłane w momencie, kiedy wszystkie produkty zostaną skompletowane.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się:

  • w przypadku płatności przelewem z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia,
  • w przypadku płatności kartą lub szybkiej płatności przez system płatniczy , od momentu otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności (zazwyczaj około 30 min),
  • w przypadku zamówień „za pobraniem”, od momentu złożenia zamówienia.

Czas dostawy:

  • Kurier 2-3 dni robocze,
  • Paczkomat Inpost 2-3 dni robocze
Czy cena produktu obejmuje koszty wysyłki?2020-01-28T00:53:48+01:00
Nie, podana cena określa wyłącznie wartość towaru. Do tej kwoty należy doliczyć wybrany przez Państwa koszt dostawy.
Go to Top