Wiedza o CBD

Dowody potwierdzające zasadność włączenia konopi do wspierania efektów praktyki klinicznej

Liście zawierające CBD

Badania nad terapeutyczną skutecznością konopi, ich ekstraktami oraz ulepszonymi substancjami roślinnymi stanowią potężnie rozwijającą się dziedzinę wiedzy już od ponad 40 lat. Badania te dostarczyły szeroki zakres opisów przypadków, badań klinicznych i meta-analiz, które potwierdziły korzyści terapeutyczne płynące z stosowania konopi. Próba wyjaśnienia, w jaki sposób działa układ endokannabinoidowy na przestrzeni ostatnich 30 lat była bodźcem do zrozumienia, jak można wykorzystać ten surowiec w praktyce klinicznej.

Przegląd systematyczny

Raport Narodowej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny zatytułowany „Skutki zdrowotne wynikłe ze stosowania medycznych konopi oraz kannabinoidów – obecny stan wiedzy i rekomendacje do dalszych badań”, stanowi najnowszy przegląd systematyczny zastosowania terapeutycznego medycznych konopi (Engineering, and Medicine National Academies of Sciences, Health and Medicine Division, Board on Population Health and Public Health Practice. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research 2017).
Raport uwzględnia badania przy użyciu kwiatu konopi, wyizolowanych kannabinoidów oraz kannabinoidów syntetycznych. Komisja ekspertów przeanalizowała 10 tysięcy artykułów opublikowanych w pismach naukowych i doszła do następujących wniosków:

 

Istnieją wiążące i istotne dowody na to, że konopie i kannabinoidy stanowią efektywne leczenie w przypadku:

 • Chronicznego bólu występującego u osób dorosłych
 • Jako środek przeciwwymiotny w leczeniu mdłości i wymiotów występujących na skutek chemioterapii
 • Spastyczności mięśni towarzyszącej stwardnieniu rozsianemu (SM)

 

Istnieją umiarkowane dowody na to, że konopie i kannabinoidy są skuteczne w osiąganiu poprawy stanu zdrowia wśród pacjentów cierpiących na:

 • Zaburzenia snu związane z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Sennych,
 • Fibromialgię,
 • Chroniczny ból
 • Stwardnienie Rozsiane

 

Istnieją ograniczone dowody na to, że konopie i kannabinoidy skutecznie wpływają na poprawę:

 • Współwystępujących objawów związanych z HIV/AIDS, jak znaczna utrata wagi i spadek apetytu
 • Mierzonych przez lekarza objawów spastyczności w przypadku Stwardnienia Rozsianego (SM)
 • Objawów zespołu Tourette’a
 • Objawów lękowych
 • Objawów związanych z Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD)

 

Kannabidiol (CBD)

CBD nie ma działania psychoaktywnego, w przeciwieństwie do THC (EISohly et al. 2013), chociaż wykazuje potencjalnie korzystne działanie w leczeniu zaburzeń lękowych (Blessing et al. 2015). CBD słabo wiąże się z receptorami kannabinoidowymi (Thomas et al. 2007). Wywiera pośredni wpływ CB2, jest słabym antagonistą receptora CB1 i wpływa na działanie znacznej liczby innych receptorów, włączając kanały jonowe. CBD wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwwymiotne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe i przeciwpadaczkowe (Izzo et al. 2009; Parker et al. 2011; Health Canada 2013).

 

Oceń to post
Powrót do listy