Wiedza o CBD

Mechanizm działania fitokannabinoidów na poziomie komórkowym.

CBD hodowane w sterylnych laboratoryjnych warunkach

Mechanizm działania fitokannabinoidów na poziomie komórkowym

Receptory kannabinoidowe (CBR) są aktywowane przez kannabinoidy, czy to endogenne, syntetyczne, czy też pochodzenia roślinnego – fitokannabinoidy. Fitokannabinoidy wiążą się z receptorami układu endokannabinoidowego CB1 i CB2, należącymi do rodziny reneurotransmiterów.  Można powiedzieć ogólnie, że aktywowanie receptorów fitokannabinoidowych prowadzi przede wszystkim do spowolnienia działania enzymu cyklazy adenylowej (i w następstwie tego do spowolnienia w tworzeniu się molekuł przekaźników II rzędu CAMP), lecz obecnie są dowody na to, że po związaniu i aktywowaniu receptorów CBR uruchamia się szersza gama ścieżek przekazywania sygnałów międzykomórkowych, zależnie od rodzaju fitokannabinoidu, jego stężenia i dodatkowych czynników.

Receptory kannabinoidowe są umieszczone w układzie kannabinoidowym na membranie parasynaptycznej. Na poziomie komórkowym, w następstwie związania do receptorów układu endokannabinoidowego i ich uaktywnienia, powstaje typowy efekt hamujący działanie cyklazyadenylanowej, który następnie wpływa odpowiednio na poziom cAMP, działanie kanałów wapniowych i potasu potencjałozależnych, poziomy uwalniania neurotransmiterów i który ostatecznie wyraża się w systemowym oddziaływaniu fizjologicznym, takim jak uśmierzanie bólu osłabienie stanów zapalnych i inne.

Badania nad CBD

Badania nad mechanizmem molekularnym w którym indukowane są zmiany w napięciu błony,membrany, związane z receptorem CB1, wykazały iż związanie agonistów z tym receptorem i jego uaktywnienie prowadzą do spadku w przepływie wapnia poprzez zablokowanie działania potencjałozależnych kanałów potasu. Badania wykazały nawet, że uaktywnienie CB1 przyspiesza konkretnie przepływ jonów potasu przez rodzinę kanałów jonów wapnia zwanych GIRKs. W centralnym układzie nerwowym receptory CB1 wpływają na pobudliwość nerwową poprzez zmniejszanie sygnału synaptycznego. Mechanizm znany jako presynaptyczna inhibicja zachodzi, gdy nerw postsynaptyczny uwalnia w transmisji wstecznej endokannabinoidy wiążące się z CBR w terminalu parasynaptycznym. W tej sytuacji CB1 doprowadzają do zmniejszenia uwalniania się neurotransmiterów, a wskutek tego pobudzenie nerwu parasynaptycznego prowadzi do zmniejszonego efektu w nerwie postsynaptycznym.  Istnieją, jak się wydaje, inne mechanizmy sygnału, przez dodatkowe komórki działające w pośrednictwie uaktywniania receptorów kannabinoidowych, które wciąż są badane.

Jeśli chodzi o powinowactwo chemiczne fitokannabinoidów z receptorami odkryto, że THC jest częściowym agonistą w centralnym układzie nerwowym, jego powinowactwo jest dziesięciokrotnie wyższe, co może wyjaśnić jego wpływ psychogeniczny. CBD jest agonistą CB1 i CB2 i z wyższym powinowactwem chemicznym do CB2, jest obecny przede wszystkim w układzie peryferyjnym, między innymi w komórkach układu immunologicznego, co może wyjaśniać działanie przeciwzapalne.

Podobnie działanie CBD jako agonisty CB1 jest odpowiedzialne za jego wpływ łagodzący na psychoaktywne działanie THC. Fitokannabinoid CBN jest produktem rozpadu THC i podobnie jak on stanowi agonistę dwóch receptorów, lecz w wyższym powinowactwie chemicznym do CB2 i w sumie ze znacznie niższym powinowactwem chemicznym do THC.

 

Źródło:
Marihuana Medyczna
Broszura informacyjna i przewodnik medyczny

Autorzy i redaktorzy:
Mgr Juwal Ledenszaft, Boaz Albo (M.Sc.) Prof. Aron Ofek
Konsultacje naukowe
Prof. Meir Bialer, dr Ejal Szurcberg, Dr Mina Arinos

Oceń to post
Powrót do listy