Na co pomaga CBD, Wiedza o CBD

Zespół Draveta i Zespół Lennoxa-Gastauta – Jak CBD może pomóc w leczeniu

kobieta przytulająca swoje dzieci

Zespół Draveta i Zespół Lennoxa-Gastauta to rzadkie choroby neurologiczne, które często nie reagują na leki przeciwpadaczkowe. Jednym z obiecujących sposobów na zmniejszenie częstotliwości napadów jest stosowanie kannabidiolu (CBD). Czy warto się na to zdecydować?

Data aktualizacji: 19 maja 2023

Wpływ CBD na schorzenia Zespołu Draveta oraz Zespołu Lennoxa-Gaustata

Zespół Draveta (DS), znany też jako ciężka miokloniczna padaczka ujawniająca się u niemowląt, jest rzadkim genetycznym schorzeniem, charakteryzującym się zaburzeniami w neurorozwoju i opornymi na leczenie napadami padaczkowymi występującymi w dzieciństwie. U 70-80% chorych wykrywane są mutacje w genie kodującym alfa-1 podjednostkę napięciozależnego kanału sodowego SCN1A.

Innym schorzeniem, które również wywołuje lekooporne napady padaczkowe w dzieciństwie jest Zespół Lennoxa-Gastauta. Za jego występowanie odpowiadają z kolei liczne mutacje w genach, utrudnienia okołoporodowe, wrodzone infekcje czy też inne zespoły uwarunkowane genetyczne takie jak stwardnienie guzowate czy zespół Westa.

Problemy w terapii
Charakterystyczną dla obydwu zespołów, czyli zespołu Draveta i zespołu Lennoxa Gaustata jest ograniczona skuteczność leków stosowanych w epizodach padaczkowych. Istotnym klinicznie jest, by zarówno unikać stymulacji napadów jak i kontrolować ich przebieg, tak skutecznie jak to jest tylko możliwe. Leczenie farmakologiczne pozostaje nadal pierwszym wyborem w doborze terapii. U niektórych pacjentów dieta ketogeniczna i neuromodulacja okazują się obiecującym rozwiązaniem.

Celem terapeutycznym jest ograniczenie zarówno częstotliwości, jak i długości napadów, zmniejszenie odczuwania efektów ubocznych leków przeciwpadaczkowych, promocja rozwoju neurokognitywnego i polepszenie jakości życia. W tej sytuacji, przydatnym może okazać się Kanabidiol (CBD).

Czy CBD może pomóc?

W badaniu z 2017 roku, Profesor Neurologii Danielle M. Andrade z University of Toronto, wraz z Doktorem Fabio A. Nascimento z Harvard Medical School, skupiają się na leczeniu i rokowaniu w zespole Draveta.

120 pacjentom ze zdiagnozowanym DS, znajdującym się w różnych klinikach, podawano losowo przydzielone placebo lub roztwór kanabidiolu (w dawce 20mg/kg m.c./dzień), jako dodatek do ich standardowego schematu leczenia.

Na przestrzeni 14 tygodni, mediana częstotliwości napadów padaczkowym zmniejszyła się z 12.4 do 5.9 na miesiąc w grupie otrzymującej Kanabidiol oraz z 14.9 do 14.1 w grupie, której podawano placebo. Opiekunowie chorych z grupy stosującej CBD zgłaszali zaobserwowanie polepszenie stanu ogólnego chorych.

Na podstawie danych zgromadzonych podczas przeprowadzania tego badania oraz prób klinicznych stosowania CBD w zespole Lennoxa-Gastauta, w czerwcu 2018 roku Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła kanabidiol do stosowania w leczeniu tychże zespołów padaczkowych. Co więcej, the United Kingdom National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zawarł w swoich wytycznych połączenie kanabidiolu z klobazamem jako opcję terapeutyczną. Nadal jednak nie ma dowodów na skuteczność kanabidiolu w monoterapii.

Alternatywne technologie medyczne

W przypadku padaczki lekoopornej, w tym zespołu Draveta i zespołu Lennoxa-Gastauta, kannabidiol jest jednym z leków, które mogą być stosowane w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak:

 • topiramat,
 • okskarbazepina,
 • lakozamid,
 • rufinamid,
 • klobazam,
 • lamotrygina

W przypadku braku skuteczności terapii lekami przeciwpadaczkowymi pierwszej i kolejnych linii, wytyczne NICE 2021 rekomendują rozważenie terapii felbamatem. W przypadku zespołu Lennoxa-Gastauta nie zaleca się stosowania niektórych leków przeciwpadaczkowych, takich jak:

 • karbamazepina,
 • gabapentyna,
 • okskarbazepina,
 • pregabalina,
 • tiagabina
 • wigabatryna,

ale istnieją również alternatywne technologie medyczne, takie jak:

 • leki sterydowe,
 • dożylne immunoglobuliny,
 • ketamina,
 • izofluran,
 • lidokaina,
 • dieta ketogeniczna,
 • głęboka stymulacja nerwu błędnego
 • głęboka stymulacja mózgu.

W Polsce finansowane są różne substancje czynne stosowane w padaczce lekoopornej, ale w przypadku leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta u pacjenta zastosowano wiele leków przeciwpadaczkowych, terapię olejem CBD i dietę ketogenną, ale nie felbamat. Z uwagi na indywidualną reakcję na leczenie, należy wybrać najlepszą opcję terapeutyczną dla danego pacjenta.

Zespół Draveta – wpływ kannabinoidów na zachowanie myszy

mysz laboratoryjna

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, w tym na myszach, zbadano wpływ kannabinoidów na organizm. Wyniki wskazują na pozytywny wpływ kannabinoidów, szczególnie CBD, na organizmy z modyfikacją genetyczną, takie jak myszy z zespołem Draveta, autyzmem oraz padaczką

W przypadku myszy z zespołem Dravet, podanie małej dawki CBD (10 lub 20 mg/kg m.c.) przyczyniło się do poprawy zachowań społecznych. Zwierzęta chętniej wchodziły w interakcje i spędzały więcej czasu w towarzystwie innego osobnika. Podanie większej dawki CBD (100 mg/kg m.c.) działało przeciwpadaczkowo, zmniejszając liczbę i łagodząc przebieg napadów.

Badania wykazały, że dawka kannabinoidów ma duży wpływ na efekty terapii. W badaniach nad wpływem anandamidu, endokannabinoidu działającego na receptory CB1, na zachowanie myszy z zespołem łamliwego chromosomu X oraz ze szczepu BTBR, stwierdzono, że leczenie tym związkiem przyczyniło się do zwiększenia czasu spędzanego przez myszy z ASD w towarzystwie innych myszy.

Wnioski z badań na zwierzętach są obiecujące i sugerują, że kannabinoidy, zwłaszcza CBD, mogą mieć pozytywny wpływ na zachowanie osób z zespołem Draveta oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jednakże, konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki i wyznaczyć optymalne dawki leków dla ludzi.

Oceń to post
Powrót do listy